Blog

Almanya’da Şirket Kurmak

Bu yazımızda Avrupa Birliğinin en cazip ülkelerinden olan Almanya’da şirket kurulumu için gerekli olan bilgilere ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Uygulamada görüldüğü üzere pek çok girişimci prosedüre ilişkin eksik bilgileri nedeniyle şirket kurulumlarını tamamlayamamaktadır. Bu nedenle Almanya’da şirket kuracak kişilerin doğru adımları atabilmesi için konusunda uzman ve deneyimli hukukçulardan destek almaları çok önemlidir. Almanya’da şirket [...]

Read more...

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ

28 Kasım 2020 Tarihli ve 31318 Sayılı Resmi Gazete’de ” Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ” yayımlanmıştır. İlgili Tebliğ’de Türkiye’de ve yurt dışında bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin ayrıntılar düzenlenmiştir. Söz konusu hakkında bilgi veren yazımızın tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız.

Read more...

Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği

27 Kasım 2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği” yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilmesi gereken amme alacaklarının ve il özel idareleri ile belediyeler ve aynı zamanda Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların [...]

Read more...

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan Turizm sektörünü ilgilendiren Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne geçici madde eklenerek, Covid-19 salgını nedeniyle sözleşmenin feshi düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme hava taşımacılığı hizmeti içeren paket turlardaki hava taşıma bedellerine yönelik olup, paket tur bedelinin tamamının iadesini kapsamamaktadır. Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında bilgi [...]

Read more...

Ticari Yük Taşıma Sektöründe Önemli Yenilikler

Tüm dünya genelinde yaşanan pandemi her alanda olumsuz etkiler göstermiş olduğu gibi uluslararası ticari yük taşımacılığında da olumsuzluklar meydana getirmiştir. Türkiye’ye teslimat yapan veya teslimatları sebebiyle Türkiye’den transit geçmek zorunda kalan diğer ülke vatandaşı olan TIR şoförleri ülkeye giriş yapmadan önce 14 günlük zorunlu karantina sürecinden geçmek zorunda bırakılmışlardır. Bu durumla ilgili olarak yapılan [...]

Read more...

Hukuk Günlüğü – COVİD-19 Yasası ve Rekabet Hukuku

Covid-19 salgını ile ülkemizde ortaya çıkabilecek olumsuz durumların önüne geçebilmek amacıyla 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlgili Kanun iş hukuku, mücbir sebep halleri gibi konuların yanında perakende ticarete ilişkin de önemli [...]

Read more...