Blog

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan Turizm sektörünü ilgilendiren Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne geçici madde eklenerek, Covid-19 salgını nedeniyle sözleşmenin feshi düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme hava taşımacılığı hizmeti içeren paket turlardaki hava taşıma bedellerine yönelik olup, paket tur bedelinin tamamının iadesini kapsamamaktadır. Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında bilgi [...]

Read more...

Ticari Yük Taşıma Sektöründe Önemli Yenilikler

Tüm dünya genelinde yaşanan pandemi her alanda olumsuz etkiler göstermiş olduğu gibi uluslararası ticari yük taşımacılığında da olumsuzluklar meydana getirmiştir. Türkiye’ye teslimat yapan veya teslimatları sebebiyle Türkiye’den transit geçmek zorunda kalan diğer ülke vatandaşı olan TIR şoförleri ülkeye giriş yapmadan önce 14 günlük zorunlu karantina sürecinden geçmek zorunda bırakılmışlardır. Bu durumla ilgili olarak yapılan [...]

Read more...

Hukuk Günlüğü – COVİD-19 Yasası ve Rekabet Hukuku

Covid-19 salgını ile ülkemizde ortaya çıkabilecek olumsuz durumların önüne geçebilmek amacıyla 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlgili Kanun iş hukuku, mücbir sebep halleri gibi konuların yanında perakende ticarete ilişkin de önemli [...]

Read more...